ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2014-09-26 Uchwała Zgromadzenia w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należniąci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypatkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. 14 Obowiązujący
2 2014-09-26 Uchwała Zgromadzenia w sprawie zmian w treści uchwały nr IV/19/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak" z dnia 17 grudnia 2013 rok w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości dodatkowych obok składki rocznej świadczeń gmin na rzecz Związku gmin "Jeziorak" 13 Obowiązujący
3 2014-09-26 Uchwała Zgromadzenia w sprawie uchwalenia zmian w treści Statutu Związku Gmin "Jeziorak" 12 Obowiązujący
4 2014-09-26 Uchwała Zgromadzenia w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2014 rok 11 Obowiązujący
5 2014-09-26 Uchwała Zgromadzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2014-2017. 10 Obowiązujący
6 2014-06-18 Uchwała Zgromadzenia w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2014 rok 9 Obowiązujący
7 2014-06-18 Uchwała Zgromadzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2014-2017. 8 Obowiązujący
8 2014-06-18 Uchwała Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Jeziorak" za 2013 rok. 7 Obowiązujący
9 2014-06-18 Uchwała Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego związku Gmin "Jeziorak" wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin "Jeziorak" za 2013 rok. 6 Obowiązujący
10 2014-03-31 Uchwała Zgromadzenia w sprawie powołania Skarbnika związku Gmin "Jeziorak" 4 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Jeziorak
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu