ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rekrutacja do klas I

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Rekrutacja do klas I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych
w następujących aktach prawnych:
Rekrutacja prowadzona jest do klas I publicznych szkół podstawowych, których sieć została określona w uchwale Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w uchwały plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 przedstawia się następująco:
Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie
Nowakowo 47
82-310 Elbląg 2
Nowakowo, Nowakowo Trzecie, Nowotki, Cieplice, Kępiny Wielkie, Kępa Rybacka, Batorowo, Nowe Batorowo, Bielnik Drugi, Jagodno
2.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
 
Pilona 5
82-310 Elbląg 2
Pilona, Myślęcin, Pasieki, Nowa Pilona, Bogaczewo, Weklice, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin
3.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie
Węzina 16
82-310 Elbląg 2
Dłużyna, Karczowizna, Drużno, Klepa, Janów, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór, Węzina
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym
Gronowo Górne
ul. Szmaragdowa 5
82-310 Elbląg 2
Adamowo, Adamowo Osiedle, Bielnik Pierwszy, Czechowo, Helenowo, Gronowo Górne, Kazimierzowo, Janowo, Nowina, Nowe Pole, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Władysławowo
 
II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:
  • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
III.  ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić i złożyć we właściwej szkole obwodowej ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ.
Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych innych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte z urzędu, po złożeniu w/w zgłoszenia w terminie od 18 do 25 lutego 2019 r.
 
IV. ZAPISY DO KLASY I DZIECKA SPOZA OBWODU
W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do  uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20 grudnia 2018 roku:
 
Lp.
Kryteria rekrutacji
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie
Potwierdzenie przez dyrektora
szkoły na podstawie
dokumentacji szkoły
10
2
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły, do której ubiega się
o przyjęcie
Potwierdzenie przez dyrektora
szkoły na podstawie
dokumentacji szkoły
5
3
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w innej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Elbląg
3
4
 
Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Elbląg
2
 
 
Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić i złożyć  wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I  wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 26 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.
 
Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie kryteriów wskazanych w w/w uchwale.
Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic w terminie od 22 marca 2019 do 29 marca 2019 potwierdza wolę przyjęcia dziecka do szkoły - formularz.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Gronowie Górnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Mościńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-01 22:05:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Mościńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-01 22:07:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Mościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 23:05:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »