ˆ

Strona główna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie
Węzina 16,
82-300 Elbląg 2
tel./fax 055 231 10 02
NIP 578 281 63 90
REGON 170319043
 
Szkoła Podstawowa w Węzinie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:
  • Dłużyna,
  • Karczowizna,
  • Drużno,
  • Klepa,
  • Janów,
  • Komorowo Żuł.,
  • Lisów,
  • Nowy Dwór,
  • Węzina.
 
Organ prowadzący szkołę - Rada Gminy Elbląg
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo - księgową jako jednostka budżetowa podległa Urzędowi Gminy Elbląg.